Topسیاسی

واردان وسکانیان: “اتحاد تمدنی ارمنستان و ایران هیچ جایگزینی ندارد”

زمانی که رهبر رژیم وحشی باکو گویا شوشی ارمنی باستانی را که در حال حاضر توسط آذربایجان اشغال شده است، به عنوان “پایتخت فرهنگی” موجودیت مصنوعی به نام آذربایجان اعلام می کند باید یادآوری کرد در زمانی که اجدادش حتی تصور نمی کردند روزی آذربایجانی نامیده شوند و نمی دانستند زبان خود را چه بنامند، در شوشی ارمنی، ترجمه ارمنی شعر جاودانه ایرانی فردوسی از فارسی اصلی منتشر می شد.

به گزارش “نیوز ای ام” این مطلب را واردان وسکانیان کارشناس مسایل ایران در کانال تلگرامی خود نوشته است.

وی نوشته است: “اتحاد تمدنی ارمنستان و ایران جایگزینی ندارد، زیرا ارمنستان و ایران به عنوان دو کشور، نمایندگان همان تمدنی هستند که به هزاران سال پیش بر می‌ گردد.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا