Topاقتصادی

امکانات بندر جبل علی به وهان کروبیان ارائه شد

radar.am: در دبی وهان کروبیان وزیر اقتصاد جمهوری ارمنستان با چاک هیت، مدیر عملیاتی 𝐃𝐏 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 بزرگترین شرکت لجستیک در جهان و سایر نمایندگان دیدار کرد.
این دیدار در چارچوب همکاری با DP World در زمینه توسعه و مدیریت «بندر خشک» که قرار است در شیراز ساخته شود، انجام شد.
در این گفتگو، امکانات بندر جبل علی ارائه شد که تاثیر بسزایی در بهبود شاخص های اقتصادی کشور دارد.
توافق اولیه برای سازماندهی سفر نمایندگان DP World به ارمنستان به دعوت وهان کروبیان صورت گرفت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا