Topسیاسی

گزارشگران مشترک مجمع پارلمانی شورای اروپا در 17 تا 20 فوریه از ارمنستان از جمله جرموک، گوریس و واردنیس بازدید خواهند کرد

news.am: کیمو کیلیونن از فنلاند و بوریانا اوبرگ از سوئد گزارشگران مشترک مسئول نظارت بر اجرای تعهدات ارمنستان در مجمع پارلمانی شورای اروپا در تاریخ 17 تا 20 فوریه به ارمنستان سفری حقیقت یاب خواهند داشت.
کیلیونن و اوبرگ در ایروان با رئیس مجلس ملی، معاون وزیر امور خارجه، معاون وزیر دفاع، رئیس هیئت ارمنستان در مجمع نمایندگان پارلمان و نمایندگان جامعه دیپلماتیک دیدار خواهند کرد.
جلساتی نیز در شهرهای جرموک، گوریس و واردنیس با نمایندگان مقامات محلی برنامه ریزی شده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا