Topسیاسی

علی اف دیکتاتور آذربایجان در کنفرانس امنیتی مونیخ ادعاهای جعلی را مطرح کرد

به گزارش “نیوز ای ام” آرتاک بگلاریان مشاور وزیر دولتی جمهوری آرتساخ در صفحه تلگرام خود به ادعاهای جعلی الهام علی اف در کنفرانس امنیتی مونیخ اشاره کرد.

علی اف دیکتاتور آذربایجان در کنفرانس امنیتی مونیخ ادعاهای جعلی را مطرح کرد که در پاسخ به آنها تاکید می کنم:

“چهار قطعنامه سال 1993 سازمان ملل متحد از هر دو طرف خواسته است تا جنگ را متوقف کنند، اما آذربایجان از آنها اطاعت نکرد و به جنگ ادامه داد.

این قطعنامه ها نیروهای قره باغ کوهستانی اما نه ارمنستان را به عنوان یکی از طرف های درگیری به رسمیت می شناسند.

بر اساس اسناد رسمی دولت آذربایجان شوروی، در این مدت تنها 17 مسجد در تمام مناطق تحت کنترل آرتساخ شمارش شده است، در حالی که علی اف در مورد 67 مسجد ادعا می کند.

ما هیچ مسجدی را عمدا تخریب نکرده ایم، حتی مسجد شوشی را بازسازی کرده ایم و تا جایی که توانستیم مسجدهای موجود را حفظ کرده ایم.

بقیه دروغ ها و حقایق را بعداً در یادداشت های مفصل ارائه خواهم کرد.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا