Topاقتصادی

تردد مسافر در فرودگاه های ارمنستان 1.3 میلیون نفر افزایش یافت

news.am : در سال 2022، گردش مسافر در دو فرودگاه ارمنستان (زوارتنوتس و شیراک) بالغ بر 3 میلیون و 698 هزار و 256 نفر بوده است.
در سال 2021 نیز همین رقم 2 میلیون و 381 هزار و 680 نفر بوده است.
این بدان معناست که در سال گذشته تردد مسافر نسبت به سال قبل یک میلیون و 316 هزار و 576 نفر معادل 55 درصد افزایش داشته است. تغییر ناگهانی مطمئناً مربوط به حرکت شهروندان از روسیه در پس زمینه درگیری اوکراین است.
شایان ذکر است که این رقم در سال 2022 بیش از 500 هزار نفر از رقم قبل از کووید – زمانی که تردد مسافر 3 میلیون و 169 هزار و 144 نفر بود بیشتر است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا