Topاقتصادی

کروبیان با نمایندگان شرکت های سرمایه گذاری 𝗠𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗹𝗲𝘆, 𝗔𝗿𝘁𝗶𝘀𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿𝘀 و 𝗧.RoverPrice دیدار کرد

radar.am : واهان کروبیان وزیر اقتصاد کشورمان با نمایندگان شرکت های سرمایه گذاری 𝗠𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗹𝗲𝘆, 𝗔𝗿𝘁𝗶𝘀𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿𝘀 و 𝗧.RoverPrice دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار مسائل مربوط به اصلاحات ساختاری انجام شده در زمینه اقتصاد ارمنستان، اقدامات انجام شده برای افزایش جذابیت سرمایه گذاری، تحول دیجیتالی کسب و کارها و دیجیتالی شدن شرکت ها، بهبود خدمات لجستیکی، تنوع بخشی به محصولات و بازارهای صادراتی، انرژی های جایگزین و انرژی های تجدید پذیر مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا