Topاجتماعی

بازدید سالانه 2.5 میلیون گردشگر، مرمت 50 اثر تاریخی و فرهنگی پیش بینی می شود

به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان نیکول پاشینیان نخست وزیر کشورمان از کمیته گردشگری وزارت اقتصاد جمهوری ارمنستان بازدید کرد و در آنجا با گزارش فعالیت سال 2022 آشنا شد. مهر گریگوریان و تیگران خاچاتریان معاونین نخست وزیر، واهان کروبیان وزیر اقتصاد، رومانوس پطروسیان رئیس سرویس کنترل دولتی، باگرات بدلیان معاون دفتر نخست وزیری، واهان سیرونیان معاون وزیر دارایی، سیسیان بوقوسیان رئیس کمیته گردشگری، کارکنان مدیریت این کمیته و سایر مقامات در این رایزنی حضور داشتند.

شاخص های اصلی نتیجه برنامه های اجرا شده و همچنین برنامه های جاری و آتی به نخست وزیر گزارش شد. به ویژه کارهای انجام شده در راستای برندسازی استراتژی گردشگری ارمنستان، توسعه گردشگری داخلی و ورودی، همکاری با کشورهای خارجی، سازمان های منطقه ای و بین المللی، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و “برنامه توسعه اقتصاد محلی و زیرساخت های” بانک جهانی ارائه شد.

بر اساس این گزارش، در سال 2022 تعداد گردشگرانی که از ارمنستان بازدید کردند حدود 1.67 میلیون نفر بود و در سال 2021 – 870 هزار، افزایش 92 درصدی داشت. رشد سالانه گردشگری داخلی 20 درصد بوده است: در سال 2022 – 1696052، در سال 2021 -1430503.

با ارائه اهداف مورد نظر تا سال 2026، پیش بینی می شود سالانه 2.5 میلیون گردشگر بازدید کنند. توسعه 20 خوشه گردشگری، مرمت 50 اثر تاریخی و فرهنگی پیش بینی می شود.

به اصلاحات قانونی برنامه ریزی شده در این بخش، اجرای مکانیسم های کنترلی و توسعه استراتژی اشاره شد.

نیکول پاشینیان برنامه هایی با هدف توسعه گردشگری داخلی و خارجی را مهم دانست و تاکید کرد که اقدامات مرمتی باید در اولویت کارهای تاریخی و فرهنگی با پتانسیل توریستی فراوان و نیاز مبرم به مرمت انجام شود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا