Topاجتماعی

دانشمندان ارمنی در حال ساخت دارویی هستند که با سلول های سرطانی مبارزه می کند

به گزارش “Med.news.am” آزمایشگاه های مهندسی زیستی و تحقیقات زیست پزشکی موسسه بیوشیمی به نام هراچیا بونیاتیان، آکادمی ملی علوم ارمنستان با همکاری مرکز فوتونیک مولکولی و فتوشیمی موسسه فیزیک آکادمی ملی علوم بلاروس در حال انجام تحقیقاتی برای تولید دارویی جدید هستند که تنها سلول های سرطانی را بدون آسیب رساندن به سلول های سالم از بین می برد.

گریگور گلخاندانیان، رئیس گروه علمی، رئیس آزمایشگاه مهندسی زیستی انستیتوی بیوشیمی به نام هراچیا بونیاتیان آکادمی ملی علوم ارمنستان، کاندیدای علوم زیستی گفت: “مشخص شده است که تعداد گیرنده های فولات (ویتامین B9) در سلول های سرطانی که بر اساس اصل آنتن کار می کنند، 100-300 برابر بیشتر از سلول های سالم است. با استفاده از این شرایط توسط ما پورفیرین های حاوی فلز روی با اسید فولیک کمپلکس شدند․ کمپلکس های حاصل تنها به گیرنده های اسید فولیک سلول های سرطانی به صورت هدفمند متصل می شوند و با نفوذ به سلول های سرطانی، تنها سلول های سرطانی را پس از نور لیزر از بین می برند. از میان آن کمپلکس‌ها، ما کامپوزیت با بالاترین نسبت مواد را انتخاب کردیم: [FT + Zn-TBut4PyP] که در آن نسبت به 20/1 می‌ رسد.

خواص کامپوزیت ها تحت شرایط pH مختلف و غلظت NaCl که از ویژگی های سرطان هستند مورد بررسی قرار گرفت.

این تحقیق در چارچوب پروژه “کامپوزیت های ناقل جدید مبتنی بر اسید فولیک و پورفیرین های کاتیونی برای درمان فتودینامیک تومورها” با حمایت مالی کمیته علمی وزارت آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان انجام می شود. این تحقیقات در سال 2023 ادامه خواهد داشت و پس از تکمیل، فعال ترین ترکیب (دارو) برای کاربرد بیشتر در بیماری های سرطان انسان روی حیوانات بزرگ تجویز و آزمایش خواهد شد.”

نتایج تحقیقات در سال 2022 در مجله معتبر “Journal of Innovative Optical Health Sciences” منتشر شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا