Topسیاسی

اقدامات آذربایجان پایبندی جمهوری ارمنستان به منشور انرژی را تضعیف نخواهد کرد

radar.am : دفتر نماینده جمهوری ارمنستان در امور حقوقی بین المللی بیانیه ای صادر کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است : جمهوری ارمنستان (“ارمنستان”) تاسف خود را از تلاش های جمهوری آذربایجان (“آذربایجان”) برای پیشبرد دستور کار ارتباطات عمومی خود با آغاز داوری بر اساس معاهده منشور انرژی (“منشور انرژی”) ابراز می کند.
ادعاهای آذربایجان در مورد مناقشه قره باغ کوهستانی هیچ ربطی به تعهدات منشور انرژی مربوط به سرمایه گذاری و تجارت در بخش انرژی ندارد. تلاش آذربایجان برای تحریف دامنه و هدف منشور انرژی به ویژه در زمانی که کنفرانس منشور انرژی در حال پایان دادن به مذاکرات در مورد نوسازی منشور انرژی است، مایه تاسف است. چنین سوء استفاده ای از منشور انرژی تمام تلاش های طرف های متعاهد را برای اطمینان از ادامه عملکرد منشور انرژی مطابق با هدف خود به عنوان چارچوبی برای سرمایه گذاری و تجارت پایدار در بخش انرژی تضعیف می کند.
اخطار داوری آذربایجان چند روز پس از آن صادر می‌شود که یک حکم دادگاه بین‌المللی دادگستری به آذربایجان دستور داده بود تا ” حرکت بدون مانع مردم، وسایل نقلیه و محموله” از طریق تنها جاده ای که 120000 ارمنی قومی قره باغ کوهستانی را به جهان خارج متصل می کند را تامین کند.
با این حال، آذربایجان تصمیم الزام آور دیوان و درخواست های جامعه بین المللی برای اجرای آن را نادیده گرفت و فاجعه انسانی ایجاد شده در قره باغ را عمیق تر کرد. ظاهرا آذربایجان قصد دارد با آغاز رسیدگی های بی اساس در چارچوب منشور انرژی توجهات را منحرف کند.
اقدامات آذربایجان تعهد ارمنستان به منشور انرژی، کار مجمع منشور انرژی و ترویج سرمایه گذاری و تجارت پایدار در بخش انرژی را تضعیف نخواهد کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا