Topسیاسی

“شکست هسته ای” علی اف: “اخبار جعلی” در سطح ریاست جمهوری در مقابل آنچه گروسی با چشمان خود در متسامور دید

به گزارش “آرمنپرس” الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در ادامه این تز که نیروگاه اتمی متسامور تهدیدی برای کل منطقه است، چندین اظهارات جعلی و پوچ در مورد عملکرد نیروگاه اتمی متسامور بیان کرده است.

علی اف تصریح کرد که نیروگاه اتمی با فناوری های قدیمی کار می کند و مشکلات فنی زیادی دارد. وی همچنین ابراز نگرانی کرد که ارمنستان ظاهراً در فروش غیرقانونی برخی مواد اتمی که در نیروگاه اتمی متسامور تولید می شود، دست دارد. رئیس جمهور آذربایجان این مطلب را در دیدار با رافائل ماریانو گروسی، مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی بیان کرد، اما فراموش کرد که ماه ها پیش، رافائل گروسی از ارمنستان و از نیروگاه اتمی متسامور بازدید کرد و پس از این بازدید در پستی در صفحه توئیتر خود اصلاحات ایمنی انجام شده در نیروگاه اتمی را مثبت ارزیابی کرد.

گروسی در صفحه توئیتر خود نوشته بود: “اقتصاد ارمنستان به نیروگاه اتمی متسامور متکی است و آژانس بین المللی انرژی اتمی به حمایت خود برای کمک به نیروگاه برای ارائه انرژی کم کربن به روشی ایمن ادامه خواهد داد. من خوشحالم که اصلاحات امنیتی را در متسامور مشاهده می کنم، من تحت تأثیر تعهد کارکنان متعهد آن هستم.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا