Topسیاسی

وزارت امور خارجه جمهوری ارمنستان اقدامات آذربایجان را تروریسم توصیف کرد

به گزارش “Radar.am” در 5 مارس در نتیجه حمله خرابکارانه نیروهای مسلح آذربایجان به قره باغ سه افسر اداره گذرنامه و ویزا پلیس وزارت امور داخلی قره باغ کوهستانی کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شد.

واقعیت ها ثابت می کند که این یک تحریک از پیش برنامه ریزی شده و دستور رهبری عالی آذربایجان است.

پس از این حادثه، مقامات رسمی آذربایجان اطلاعاتی را منتشر کردند که گویا اطلاعات عملیاتی مبنی بر انتقال سلاح، مهمات و پرسنل از ارمنستان به قره باغ کوهستانی دریافت کردند. فرضیه رسمی ارائه شده توسط آذربایجان پوچ است.
هیچ واقعیت و توجیهی برای اثبات آن فرضیه ارائه نکرده و نمی توانند ارائه کنند.این امر کمتر از دو هفته پس از تصمیم دیوان بین المللی دادگستری صورت می گیرد که ادعاهای پوچ آذربایجان در مورد مین گذاری ادعایی توسط ارمنستان را رد کرد.

ویدئویی که در دست پلیس قره باغ قرار دارد، حمله گروه خرابکارانه آذربایجانی به مینی بوس “UAZ” را ثابت می کند که در آن چهار کارمند وزارت امور داخلی قره باغ کوهستانی حضور داشتند که از استپانکرت به سمت روستاهای هین شن و متس شن قره باغ کوهستانی در حرکت بودند. علاوه بر این، فیلم ها ثابت می کند که در “UAZ” جز اسناد خدماتی و یک سلاح سبک چیز دیگری وجود نداشت.

اقدامات گروه خرابکارانه آذربایجان را باید تروریسم توصیف کرد. به موازات اقدامات با هدف مسدود کردن کریدور لاچین و ایجاد فاجعه انسانی در قره باغ کوهستانی به مدت تقریباً سه ماه، آذربایجان به اقدامات ارعاب مردم ارمنی آرتساخ با هدف نهایی پاکسازی قومی با ایجاد شرایط غیرانسانی برای زندگی در وطن خود ادامه می دهد.

شایان ذکر است که در 22 فوریه پس از موافقت دیوان بین المللی دادگستری سازمان ملل متحد برای اعمال اقدام موقت ارمنستان علیه آذربایجان طرف آذربایجانی نه تنها در راستای اجرای تصمیم الزام آور دادگاه اقدام نکرد، بلکه جنایات جدیدی را علیه جمعیت ارمنی آرتساخ از جمله غیرنظامیان مرتکب شد.

نیروهای مسلح آذربایجان روز 28 فوریه به سوی یکی از اهالی روستای موریشن منطقه مارتونی آرتساخ که در حال انجام کارهای کشاورزی بود تیراندازی کردند. همچنین در 2 مارس و شب 2-3 مارس آتش بس توسط نیروهای مسلح آذربایجان با استفاده از سلاح گرم از مناطق تحت کنترل آذربایجان در مناطق اسکران، مارتاکرت و مارتونی نقض شد.

اقدامات ذکر شده آذربایجان انکار عملی صداقت باکو در برقراری صلح و ثبات در منطقه است. این بار دیگر نیاز به تضمین حقوق و امنیت مردم قره باغ کوهستانی و لزوم مشارکت بین المللی در آن را نشان می دهد.

جمهوری ارمنستان از جامعه بین المللی، کشورها و سازمان های بین المللی علاقه مند به برقراری صلح واقعی در منطقه ما می خواهد که استفاده از زور و تهدید به زور توسط طرف آذربایجان را به شدت محکوم کنند و همچنین خواستار محکومیت شدید یکی دیگر از مظاهر تحریک عملیات نظامی گسترده و اتخاذ گام های فعالی در جهت جلوگیری از نقض بیشتر تعهدات بین المللی خود توسط آذربایجان است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا