Topسیاسی

آذربایجان بار دیگر گازرسانی به قره باغ کوهستانی را متوقف کرد، قضات دادگاه سازمان ملل چه فکر می کنند؟

آذربایجان بار دیگر گازرسانی به قره باغ کوهستانی را متوقف کرد. جالب است نظر قضات دیوان بین المللی سازمان ملل متحد در مورد این چیست؟ به گزارش “نیوز ای ام” این مطلب را داویت بابائیان مشاور رئیس جمهور قره باغ کوهستانی، وزیر امور خارجه سابق آرتساخ بیان کرد.

وی گفت: “آذربایجان بار دیگر گازرسانی به قره باغ کوهستانی را متوقف کرد. جالب است قضات محترم دادگاه بین المللی سازمان ملل در این باره چه فکر می کنند؟ و آنها در مورد این واقعیت که در باکو نه تنها این تصمیم را نادیده می گیرند، بلکه تصمیم مبنی بر تضمین حرکت بدون مانع از طریق کریدور لاچین را مورد تمسخر قرار می دهند چه فکر می کنند؟ قضات محترم، توهین آمیز نیست؟”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا