Topسیاسی

آذربایجان گزارش جعلی “در مورد نقض حقوق بشر در ارمنستان” تهیه کرد

news.am : در آذربایجان در چارچوب تبلیغات ضد ارمنی، گزارش جعلی «در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ارمنستان» تهیه کردند.
این گزارش توسط گروهی از سازمان های حقوق بشری تهیه شده است. همانطور که APA گزارش کرده است، در این گزارش اطلاعات دقیق در مورد نقض حقوق بشر و آزادی در ارمنستان در سال های 2020-2022، رفتار وحشیانه با مردم غیرنظامی، افراد بازداشت شده در تظاهرات، پرونده های جنایی علیه روزنامه نگاران و غیره ارایه شده است.
در این گزارش تاکید شده است که «سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر همواره استانداردهای دوگانه را در قبال آذربایجان اعمال می‌کنند، در حالی که نگرش ضد دموکراتیک و غیرانسانی ارمنستان نسبت به مردم ارمنستان در 2 سال گذشته را نادیده می‌گیرند .
یادآوری می کنیم که آذربایجان از نظر دموکراسی و حمایت از حقوق بشر هدف دائمی سازمان های اروپایی است. با چنین «گزارش» پوچ در باکو، سعی می کنند «جهت تیرها را تغییر دهند».

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا