Topسیاسی

گزارش پارلمان اروپا: “تضمین حقوق و امنیت مردم قره باغ کوهستانی برای حل و فصل پایدار ضروری است”

به گزارش “آرمنپرس” پارلمان اروپا به قطعنامه روابط اتحادیه اروپا و ارمنستان رای مثبت داد. 534 نماینده به این قطعنامه رای مثبت، 10 نماینده مخالف، 66 نماینده رای ممتنع دادند. در این گزارش اصلاحات شفاهی پیشنهاد شد، به ویژه محکوم کردن محاصره مداوم کریدور لاچین، که بحران انسانی در قره باغ را بدتر می کند. و همچنین پیشنهاد محکومیت حادثه 5 مارس بین طرف آذربایجانی و ارمنی های قره باغ کوهستانی را که منجر به تلفات جانی و به خطر افتادن روند صلح شد، داد. اصلاحات شفاهی نیز مورد پذیرش قرار گرفت.

در گزارش ارائه شده به پارلمان اروپا آمده است: “در طول 30 سال گذشته، مناقشه قره باغ کوهستانی و همچنین تهاجم اخیر آذربایجان به قلمرو ارمنستان، که منجر به ده ها هزار تلفات، ویرانی بزرگ و آواره شدن صدها هزار نفر شد، با این حال، مناقشه قره باغ کوهستانی هنوز حل نشده است.

در این سند حملات آذربایجان در استان‌های گغارکونیک، سیونیک و وایوتس دزور، اشغال بخشی از قلمرو ارمنستان توسط آذربایجان، گلوله باران زیرساخت‌های غیرنظامی، کشتار غیرقانونی اسرای جنگی ارمنی و سایر افراد بازداشت شده، مسدود کردن تردد غیرنظامیان از طریق کریدور لاچین ارائه شده است.
در این گزارش آمده است که برای حل و فصل پایدار روابط بین ارمنستان و آذربایجان، توقف خشونت، تضمین حقوق و امنیت جمعیت ارمنی قره باغ کوهستانی ضروری است.

این سند توجه را به این واقعیت جلب می کند که ارمنستان جایگاه خود را 16 امتیاز در سال های 2016-2021 در شاخص مرکز مبارزه با فساد Transparancy International بهبود بخشیده است، پیشرفت دموکراتیک قابل توجهی داشته و گام های مثبتی در مبارزه با فساد برداشته است.

در گزارش آمده است: “با این وجود، اصلاحات ضد فساد و قضایی وعده داده شده در سال 2021 در نتیجه همه گیری و بحران سیاسی و اقتصادی ناشی از مناقشه جدید قره باغ کوهستانی کند شده است.

در این گزارش همچنین آمده است که در میان کشورهای همسایه، ارمنستان جایگاه پیشرو در شاخص دموکراسی Economist Intelligence Unit سال 2021 و در فهرست آزادی مطبوعات سازمان “گزارشگران بدون مرز” در سال 2022 را به خود اختصاص داده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا