Topسیاسی

دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی از مناطق آسیب دیده از تجاوز سپتامبر آذربایجان بازدید کرد

شهردار واهاگن آرسنیان در فیسبوک درباره سفر ایمانگلی تاسماگامبتوف، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی از جرموک، پستی منتشر کرد.
وی نوشته است : در چارچوب این بازدید، به همراه آقای تاسماگمبتوف به همراه پرسنل عالی رتبه نظامی، از مکان‌های متاثر از تجاوز سپتامبر بازدید کردیم.
در این دیدار آسیب های وارده به اقتصاد شهرستان و همچنین مشکلات عدیده اجتماعی و روانی ساکنان ارائه شد. خاطرنشان شد: در زمان عملیات نظامی، گردشگران زیادی در آسایشگاه‌ها و مهمان‌خانه‌های جرموک حضور داشتند و نه تنها مواضع نظامی، بلکه زیرساخت‌های غیرنظامی نیز هدف تجاوز آذربایجان قرار گرفت.
من از ایمانگالی تاسماگامبتوف، دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی، به خاطر در کانون توجه نگه داشتن عملیات نظامی علیه شهر صلح آمیز ما و پیامدهای آن و همچنین برای رفتار دلسوزانه اش تشکر می کنم.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا