Topسیاسی

آذربایجان طرفدار صلح نیست

radar.am : ویگن خاچاطریان، معاون رییس فراکسیون حزب قرارداد مدنی مجلس ملی در نشستی با خبرنگاران گفت: آذربایجان طرفدار صلح نیست .

به گفته وی، توافقنامه صلح به گونه ای تدوین می شود که خطر آغاز عملیات جنگی در آن وجود نداشته باشد. «به همین دلیل است که متن آنلاین می شود و می رود. ما مدام در حال ویرایش هستیم، می بینیم که آذربایجان تلاش می کند فرمول بندی هایی بدهد که اجرای آن می تواند عامل زور را مشروعیت بخشد».
ویگن خاچاتریان همچنین خاطرنشان کرد که بهترین راه برای جلوگیری از جنگ داشتن یک ارتش متعادل است.
او همچنین تاکید کرد که ما با “یک کشور بسیار موذی و متخاصم که فرصت های بزرگی دارد” روبرو هستیم.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا