Topاجتماعی

مدت پروژه بهره برداری از واحد دوم نیروگاه اتمی ارمنستان 10 سال دیگر تمدید می شود

به گزارش “Radar.am” قوه مجریه تصمیمی مبنی بر آغاز فرآیند تمدید مدت بهره برداری از واحد نیروگاه شماره 2 نیروگاه اتمی ارمنستان (تمدید دوره بهره برداری-2) اتخاذ کرده است. بر اساس این منطق، در نتیجه برنامه تمدید دوره طراحی واحد N2 نیروگاه اتمی ارمنستان، دوره بهره برداری از این نیروگاه به روش مقرر تا سال 2026 تمدید شد.

در چارچوب این پروژه، کارهای نوسازی و تجهیز مجدد در مقیاس بزرگ در نیروگاه اتمی ارمنستان انجام شد. برنامه ریزی شده است که با انجام سرمایه گذاری ها و کارهای اضافی، امکان تمدید مدت پروژه بهره برداری از واحد 2 نیروگاه اتمی ارمنستان تا 10 سال دیگر تا سال 2036 فراهم شود.

در نتیجه، امکان ارزیابی امکانات فنی، منابع مالی لازم و تأثیر سرمایه گذاری های احتمالی بر تعرفه مصرف کننده نهایی برای تمدید مدت پروژه بهره برداری از واحد 2 نیروگاه اتمی ارمنستان وجود خواهد داشت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا