Topاقتصادی

فعالیت اقتصادی در ماه فوریه 11.3 درصد افزایش یافت. صادرات دو برابر شد

factor.am: در ماه فوریه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل نماگر فعالیت اقتصادی 11.3 درصد افزایش داشته است. به گزارش کمیته آماری بیشترین رشد در حوزه گردش تجارت خارجی – 79.5 درصد به ثبت رسیده است. صادرات 2.1 برابر، واردات 62 درصد افزایش یافت.
حجم خدمات 21.1 درصد، حجم معاملات 18.2 درصد، حجم ساخت و ساز 13.9 درصد افزایش یافته است. کاهش جزئی تنها در شاخص بهای محصولات صنعتی 0.1 درصد به ثبت رسید. و حجم محصولات صنعتی 0.7 درصد افزایش یافت. شاخص قیمت مصرف کننده 8.1 درصد، تولید برق 1.3 درصد افزایش یافت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا