Topسیاسی

معاون وزیر امور خارجه روسیه بر آمادگی استقرار ماموریت سازمان پیمان امنیت جمعی در مرز ارمنستان و آذربایجان تاکید کرد

سازمان پیمان امنیت جمعی آماده اجرای برنامه های استقرار ماموریت در مرز ارمنستان و آذربایجان بر اساس منافع تضمین امنیت ارمنستان است. به گزارش “آرمنپرس” این مطلب را میخائیل گالوزین، معاون وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با RTVI بیان کرد.

وی گفت: “ما از طرف خود آمادگی خود را برای استقرار ماموریت سازمان پیمان امنیت جمعی در مرز ارمنستان و آذربایجان در راستای تامین امنیت ارمنستان و همچنین سایر برنامه های حمایتی تایید می کنیم که در پیش نویس تصمیم مربوطه شورای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی در مورد کمک به جمهوری تثبیت شده است. ما به اندازه خود ارمنستان برای این کار آماده هستیم.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا