Topاقتصادی

بانک جهانی قصد دارد ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانسیل معدنی در ارمنستان را انجام دهد

هوانس هاروتونیان، معاون وزیر مدیریت منطقه ای و زیرساخت ها با رمی پلون، کارشناس ارشد صنعت معدن، و برایان لند، مشاور ارشد در حوزه صنعت معدن اعضای هیئت بانک جهانی دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار معاون وزیر بر اهمیت همکاری های موجود میان وزارت توسعه اقتصادی و تجارت و بانک جهانی تاکید کرد. هوانس هاروتونیان وضعیت کنونی صنعت معدن، اطلاعاتی در مورد پیشرفت استراتژی توسعه صنعت معدن که در چارچوب حمایت بانک جهانی تدوین شده و اقدامات برنامه ریزی شده پس از تصویب این استراتژی و همچنین اولویت های دولت ارمنستان در حوزه معدن را ارائه کرد.

رمی پلون، متخصص ارشد معدن و برایان لند، مشاور ارشد معدن، آمادگی خود را برای همکاری های آتی با تاکید بر ظرفیت نهادی و ظرفیت سازی ابراز کردند. همچنین خاطرنشان شد که درک بخش معدن نه تنها از نظر تأثیرات منفی بلکه مثبت نیز بسیار مهم است.
این هیئت اعلام کرد که بانک جهانی در نظر دارد تا ارزیابی و تحلیل پتانسیل معدنی در جمهوری را انجام دهد.
هوهانس هاروتونیان اصلاحات انجام شده در حوزه معدن را ارائه و بر همکاری موثر دولت و بخش خصوصی تاکید کرد.
در این دیدار سایر موضوعات مهم دوجانبه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا