Topسیاسی

وزیر امور داخلی فدراسیون روسیه: تمام تلاش ها برای خشم روسیه و ارمنستان بیهوده است

news.am : مرکز مطبوعاتی وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه به نقل از سخنان ولادیمیر کولوکولتسف وزیر امور داخلی فدراسیون روسیه گزارش می دهد که هرگونه تلاش کشورهای غیردوست برای خشم روسیه و ارمنستان بی نتیجه خواهد ماند و همکاری سازمان های مجری قانون دو کشور به طور سیستماتیک توسعه خواهد یافت.
به گزارش مرکز مطبوعات، دیدار واهه قازاریان وزیر امور داخلی ارمنستان و ولادیمیر کولوکولتسف وزیر امور داخلی فدراسیون روسیه روز دوشنبه در مسکو برگزار شد.
ولادیمیر کولوکولتسف ابراز اطمینان کرد که هرگونه تلاش کشورهای غیردوست برای ایجاد شکاف در روابط روسیه و ارمنستان بیهوده خواهد بود و همکاری وزارتخانه های امور داخلی به طور سیستماتیک به نفع مردم هر دو کشور توسعه خواهد یافت.
در همان زمان، وزیر امور داخلی فدراسیون روسیه توجه همکار خود را به “دوره دشوار تاریخی شکل گیری نظم جهانی چند قطبی” جلب کرد.

مرکز مطبوعات خاطرنشان کرد: یکی از ابزارهای رویارویی ترکیبی «غرب جمعی» علیه کشورمان، توسعه احساسات روس هراسی در کشورهای منطقه پس از شوروی است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا