Topاقتصادی

توافق جدید: بانک بین المللی بازسازی و توسعه 92.3 میلیون یورو وام به ارمنستان ارائه خواهد کرد

به گزارش “نیوز ای ام” موافقتنامه وام حمایت از بودجه “سبز، انعطاف پذیر و فراگیر” به ارزش 92.3 میلیون یورو بین جمهوری ارمنستان و بانک بین المللی بازسازی و توسعه امضا شد. این توافقنامه توسط واهه هوانیسیان وزیر دارایی ارمنستان و کارولین گگینات، مدیر دفتر ارمنستان بانک جهانی امضا شد.

وجوه حمایتی بودجه به تامین مالی کسری تعریف شده توسط قانون جمهوری ارمنستان “در مورد بودجه دولتی 2023 جمهوری ارمنستان” اختصاص می یابد.

این پروژه در نظر دارد فرآیندهای زیر را اجرا کند: ترویج کاهش و سازگاری تغییرات آب و هوا و بهبود چارچوب نظارتی برای مدیریت زیست محیطی، تقویت برابری و ارتقای توسعه سرمایه انسانی، افزایش اثربخشی چارچوب مبارزه با فساد اداری و بخش عدالت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا