Topسیاسی

تمرینات بین المللی در جمهوری ارمنستان: امدادگران فرانسه، یونان و قبرس پس از زلزله وارد ارمنستان شدند

به گزارش “نیوز ای ام” دولت در جلسه 6 آوریل تصمیم گرفت 105 میلیون درام از بودجه را برای انجام تمرینات به وزارت شرایط اضطراری اختصاص دهد. در توجیه تصمیم آمده است که وزارت شرایط اضطراری جمهوری ارمنستان به همراه ساختارهای مربوطه فرانسه، قبرس، یونان و مقدونیه شمالی، از اداره کل حفاظت از جمعیت اروپا و عملیات کمک‌های بشردوستانه کمیسیون اروپا کمک مالی برای انجام یک تمرین میدانی مشترک دریافت کردند.

تیم های جستجو و نجات از مونته نگرو، فرانسه، قبرس، یونان، مقدونیه شمالی در این تمرین میدانی شرکت خواهند کرد.

وجوهی که قرار است در اختیار وزارت شرایط اضطراری قرار گیرد، برای حل 7 مولفه این پروژه صرف خواهد شد: برای مدیریت، برنامه ریزی، اجرای رزمایش، انتشار و ارزیابی اطلاعات مربوط به رزمایش، سازماندهی پذیرایی از نمایندگان سازمان های ورودی و تیم های نجات، برگزاری سمینارها و کنفرانس ها.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا