Topسیاسی

روستای آغاونو به کلی ویران شد. “مرکز حقیقت و عدالت”

news.am : سازمان حقیقت یاب “مرکز حقیقت و عدالت” مستقر در ایالات متحده با تصاویر ماهواره ای تخریب کامل روستای آغاونو در قره باغ کوهستانی توسط جمهوری آذربایجان در بازه زمانی 13 ژانویه تا 4 فوریه 2023 را مستند کرده است. این سازمان در صفحه فیسبوک خود در این باره اعلام کرده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا