Topسیاسی

کوپیرکین : روسیه به هیچ وجه از تعهدات خود در قبال ارمنستان دست نمی کشد

آرمنپرس. همکاری روسیه و ارمنستان در زمینه امنیتی یکی از زمینه های کلیدی همکاری بین دو کشور است. این مطلب را سرگئی کوپیرکین سفیر روسیه در ارمنستان در مصاحبه ای با Armeniatoday گفت.
کوپیرکین تصریح کرد که روسیه به هیچ وجه از تعهداتی که بر اساس قراردادهای مربوطه بین دو کشور دارد، دست نمی کشد.
کاپیرکین گفت: پایگاه نظامی 102 همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد، تعداد مرزبانان ما افزایش یافته است، در مناطق مرزی ارمنستان و آذربایجان پست های دیده بانی وجود دارد. البته نیروی حافظ صلح ما در قره باغ عامل مهمی در تامین امنیت منطقه است. متأسفانه، هر از گاهی، اظهارات انتقادی علیه این گروه نظامی مطرح می شود، اما این واقعیت را خنثی نمی کند که این یک عامل کلیدی در تضمین ایمنی و سبک زندگی جمعیت ارمنی قره باغ کوهستانی است. حتی اکنون که این کریدور بسته شده است، نیروهای حافظ صلح نقش بسیار مهمی در جلوگیری از یک بحران انسانی ایفا می کنند و به تحویل تجهیزات حمایتی زندگی و مواد غذایی در آنجا کمک می کنند. می توان ادعاهایی علیه روسیه، علیه نیروهای حافظ صلح روسیه داشت، اما اینکه حضور روسیه عامل بسیار مهمی برای امنیت و جلوگیری از تشدید اوضاع بوده و هست، به نظر من نیازی به مدرک ندارد .
کوپیرکین با اشاره به موضوع همکاری های نظامی-فنی دو کشور تاکید کرد که این یک حوزه حساس و غیر عمومی است.
وی گفت: این به طور سنتی بخش مهمی از روابط دوجانبه ما بوده و هست. سازوکارهای کافی برای اطمینان از همکاری در این زمینه وجود دارد. در مورد تمرینات مشترک، به طور کلی، این نوعی “بررسی ساعت” مربوط به برنامه ریزی عملیات نظامی و استفاده از نیروهای مسلح مشترک است. این یک روند نسبتاً رایج است که در سطوح مختلف اتفاق می افتد و تا آنجا که من می دانم، واحدها و متخصصان ارمنی به طور منظم در چنین رویدادهایی شرکت می کنند.
سرگئی کوپیرکین گفت : یک پایگاه نظامی روسیه در جمهوری ارمنستان وجود دارد، گروهی از نیروهای مشترک در حال فعالیت هستند و البته این امر مستلزم برگزاری رویدادها و تمرینات مشترک به صورت نسبتاً منظم است. مایلم اضافه کنم که وقتی از همکاری های نظامی-فنی، تمرین های مشترک صحبت می کنیم، آن را عاملی برای تضمین امنیت جمهوری ارمنستان و بخشی جدایی ناپذیر از تلاش های عمومی خود برای حفظ و تقویت امنیت در منطقه می دانیم.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا