Topسیاسی

الزامات برای سربازان سخت تر می شود

استفاده از تلفن های هوشمند در حین خدمت توسط نیروهای نظامی در ارمنستان ممنوع خواهد شد.
به گزارش “نیوز ای ام” این مطال را آرمان سرکیسیان معاون وزیر دفاع ارمنستان در نشست مجلس ملی در جریان بحث در مورد بسته لوایح اعمال اصلاحات و الحاقات به قانون انضباطی نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان و قوانین پیوست بیان کرد.

به گفته وی، مواردی استثنا خواهد بود که وزیر دفاع تصمیم بگیرد. سرکیسیان گفت։ “همچنین ممنوعیت شرکت در راهپیمایی ها و سایر رویدادهای مشابه مرتبط با بروز نارضایتی عمومی در نظر گرفته خواهد شد. پرسنل نظامی نیز از اظهارنظر عمومی یا اظهار نظر در مورد موضوعات که به خدمت سربازی و همچنین مسائل سیاسی اشاره دارد هم به صورت شخصی و هم در قالب جمعی منع خواهند شد․
علاوه بر این، پرسنل نظامی بدون اجازه مافوق خود حق اطلاع رسانی یا بحث در مورد اطلاعات خدمت، انتشار فیلم و عکس در رسانه های جمعی و همچنین در اینترنت را نخواهند داشت.

نوآوری دیگر مربوط به سربازان تحت قرارداد است.آنها پس از رسیدن به سن آستانه، بر اساس اصل تمدید سالانه قرارداد، به مدت 10 سال فرصت خدمت خواهند داشت. افسران میانی و ارشد سابق نیز این فرصت را خواهند داشت که به عنوان سرباز قراردادی به خدمت بازگردند. مدت حضور سرباز در گردان انتظامی به عنوان مدت خدمت تلقی نخواهد شد․

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا