Topاجتماعی

مزدوران سوری علیه قره باغ

آذربایجان در حمله به قره باغ کوهستانی از مزدوران سوری استفاده کرد. آنها از طریق ترکیه به آذربایجان آمدند که آنها را با هواپیماهای نظامی از شمال غرب سوریه تحویل داد. فابریس بالانش، کارشناس موسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه گفت: “ترکیه و آذربایجان استفاده از مزدوران سوری را تکذیب می کنند، اما این واقعیت توسط منابع مختلف تایید شده است.”

امتناع باکو از اعتراف به حقیقت را می توان با چند دلیل توضیح داد. از یک سو استفاده از مزدوران توسط سازمان ملل محکوم شده است، از طرف دیگر به این معناست که ارتش آذربایجان آنقدر قوی نبود که بتواند بدون مشارکت جنگجویان خارجی در جنگ پیروز شود. ترکیه همچنان ساکت است، زیرا هسته اصلی تجاوز به قره باغ بود. با این حال، این اولین بار نیست که از مزدوران سوری استفاده می شود، به عنوان مثال، در لیبی در بهار 2020.

بر اساس منابع مختلف، مزدوران سوری در قره باغ از 1000 تا 4000 نفر بودند. سوری ها به خط مقدم اعزام شدند، همانطور که تعداد کشته ها نشان می دهد: 540 کشته بر اساس OSDH. آنها عمدتاً در قره باغ جنوبی، در مرز با ایران استفاده می شدند.

با این حال، تلفات سوری ها به سرعت باعث دلسردی رزمندگان از رفتن به جبهه شد، به ویژه از آنجایی که مجروحان تحت درمان مناسب قرار نگرفتند، در دم جان باختند. شهادت شاهدان عینی این فرضیه را تایید می کند که آذربایجان از سوری ها به عنوان گوشت توپ استفاده کرده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا