Topسیاسی

واهاگن خاچاتوریان رئیس جمهور ارمنستان در مراسم تاجگذاری چارلز سوم شرکت کرد

به گزارش “رادیوی عمومی ارمنستان” واهاگن خاچاتوریان رئیس جمهور کشورمان در مراسم تاجگذاری چارلز سوم پادشاه بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی شرکت کرد.

خاچاتوریان نیز در ضیافتی که از طرف چارلز سوم ترتیب یافته بود شرکت کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا