Topاجتماعی

اتباع آذربایجان و ترکیه نیز از جمله افرادی هستند که از ارمنستان درخواست پناهندگی می کنند

به گزارش “آرمنپرس” به نقل از داده های منتشر شده توسط سرویس مهاجرت و شهروندی وزارت امور داخله کشورمان 968 نفر در سال 2022 از ارمنستان درخواست پناهندگی کردند که بالاترین رقم از سال 2010 است. شهروندان آذربایجان و ترکیه نیز در میان پناهجویان هستند.

در سال 2022، بیشترین شهروندان اوکراینی درخواست پناهندگی دادند: 484 نفر. در همان سال، 289 شهروند وضعیت پناهندگی دریافت کردند، درخواست 76 شهروند خاتمه یافت، وضعیت پناهندگی 7 شهروند اوکراین خاتمه یافت.

سپس در سال 2022 بیشترین تعداد شهروندان عراقی از ارمنستان درخواست پناهندگی کردند: 198 نفر. درخواست 23 نفر خاتمه یافت، 2 شهروند رد شدند، 28 نفر وضعیت پناهندگی دریافت کردند. وضعیت پناهندگی 2 نفر خاتمه یافت.

اتباع ایران در رتبه سوم قرار دارند، در سال 2022، 106 شهروند ایران از ارمنستان درخواست پناهندگی کردند. در سال 2022، درخواست 30 شهروند خاتمه یافت، 17 درخواست پناهندگی رد شد، 19 نفر وضعیت پناهندگی دریافت کردند. پناهندگی 3 شهروند ایرانی قطع شد.

در سال 2022 یک شهروند آذربایجانی نیز از ارمنستان درخواست پناهندگی کرد. شهروندان ترکیه نیز در میان پناهجویان هستند. در سال 2022، 8 شهروند ترکیه از ارمنستان درخواست پناهندگی کردند، در همان سال، درخواست پناهندگی یک شهروند رد شد، 1 شهروند وضعیت پناهندگی دریافت کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا