Topاقتصادی

بانک اروپایی بازسازی و توسعه 92.3 میلیون یورو وام حمایت از بودجه به ارمنستان اختصاص می دهد

به گزارش “نیوز ای ام” دولت در جلسه خود پیش نویس قانون جمهوری ارمنستان در مورد تصویب موافقتنامه وام “خط مشی توسعه سبز، انعطاف پذیر و فراگیر” بین ارمنستان و بانک بین المللی بازسازی و توسعه را تصویب کرد.

در توجیه تصمیم مذکور آمده است که بین ارمنستان و بانک بین المللی بازسازی و توسعه در سال 2023. در 4 آوریل، قرارداد وام حمایت از بودجه به ارزش 92.3 ملیون یورو امضا شد.

وجوه حمایتی بودجه به تامین مالی کسری تعریف شده توسط قانون کشورمان “در مورد بودجه دولتی جمهوری ارمنستان برای سال 2023” اختصاص خواهد یافت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا