Topسیاسی

هیئتی به سرپرستی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری ارمنستان در بلژیک جلسات رسمی برگزار خواهد کرد

هیئتی به سرپرستی آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت ملی جمهوری ارمنستان در روزهای 12 تا 16 می در بلژیک جلسات رسمی برگزار خواهد کرد.

“آرمنپرس” از تصمیم نیکول پاشینیان نخست وزیر کشورمان 11 می که در وب سایت دولت الکترونیکی جمهوری ارمنستان منتشر شد، در این مورد مطلع شد.

در تصمیم آمده است: “به منظور برگزاری جلسات رسمی، آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت ملی جمهوری ارمنستان، آزات بابائیان دستیار دبیر شورای امنیت ملی و آرشاک موساخانیان مشاور اداره امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دفتر شورای امنیت دفتر نخست وزیری، هماهنگ کننده وظایف جداگانه در بخش های ساختاری 12 تا 16 می 2023 عازم پادشاهی بلژیک (بروکسل) می شوند”.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا