Topاجتماعی

ساهاکیان: “در آذربایجان به جای 33 نفر 80 اسیر داریم. شرح قابل تاییدی برای هر مورد وجود دارد”

مدافعان بین المللی حقوق بشر که در ارمنستان حتی خارج از ارمنستان فعالیت می کنند، ارگان های تحقیقی ارمنستان بیش از مواردی که به طور رسمی توسط آذربایجان گزارش شده است، موارد دستگیری را ثبت و فاش کرده اند. این مطلب را سیرانوش ساهاکیان رئیس مرکز حقوق تطبیقی، نماینده منافع اسرای ارمنی در دادگاه حقوق بشر اروپا، وکیل در کنفرانس مطبوعاتی با ارائه گزارش ویژه جدید که با آرمان تاتویان مدافع حقوق بشر سابق تهیه شده است بیان کرد.

وی گفت: “به عنوان منبع باید از منابع ارمنی و نه آذربایجانی استفاده می شد. 33 عدد رسمی است و ما در مورد 80 مورد اضافی صحبت کرده و ادامه می دهیم. علاوه بر این، آنها اطلاعات مربوط به آن 80 مورد را نیز به ساختارهای بین المللی ارائه کردند. این عدد انتزاعی برای ما نیست، بلکه شرح واضحی از هر مورد وجود دارد که قابل تایید است.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا