Topسیاسی

نخست وزیر احتمال خروج ارمنستان از سازمان پیمان امنیت جمعی را رد نمی کند

آرمنپرس. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اعلام کرد که موضوع خروج از سازمان پیمان امنیت جمعی از دستور کار ارمنستان خارج نشده است. به گزارش “آرمنپرس”، نخست وزیر در کنفرانس مطبوعاتی که در 22 ماه مه برگزار شد، با اشاره به موضوع خروج از سازمان پیمان امنیت جمعی در این باره صحبت کرد.
چرا این موضوع مطرح شد، زیرا تصور ما این است که سازمان پیمان امنیت جمعی از جمهوری ارمنستان خارج شده یا در حال ترک است. به عبارت دیگر، اگر جمهوری ارمنستان تصمیم قانونی برای خروج از سازمان پیمان امنیت جمعی بگیرد، در نتیجه این اتفاق خواهد افتاد که جمهوری ارمنستان اعلام کند که این سازمان از جمهوری ارمنستان خارج شده است.
منظورم از خروج از سازمان پیمان امنیت جمعی اولاً تعهدات این سازمان است. من نمی گویم که این موضوع از دستور کار خارج شده است، زیرا تا زمانی که بحثی وجود دارد، آن موضوع در حال بررسی است.
ببینید مدام صحبت می شود که آیا گروه نظارت به ارمنستان می آید یا نه، چرا نمی آید، دلیل چیست؟ من رد نمی‌کنم که جمهوری ارمنستان ممکن است تصمیمی قانونی برای تعلیق یا توقف عضویت در سازمان پیمان امنیت جمعی بگیرد، اما این تنها زمانی اتفاق می‌افتد که ما ثبت کنیم که سازمان پیمان امنیت جمعی در حال خروج از ارمنستان است. خوب اگه بیرون اومد دیگه چیکار کنیم؟ به عبارت دیگر، اگر ما ثبت کنیم که سازمان پیمان امنیت جمعی از جمهوری ارمنستان خارج شده است، وضعیت عضویت در سازمان پیمان امنیت (CSTO) به صورت رسمی و هیچ چیزی ارائه نمی دهد، تنها مانع از آن می شود که در مورد دستور کار امنیتی با کشورهای دیگر گفتگو کنیم.
پاشینیان خاطرنشان کرد که ارمنستان این فرصت را داشت که تجهیزات نظامی از کشورهای دیگر به دست آورد، اما عضویت در سازمان پیمان امنیت جمعی این فرصت ها را از بین برد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا