Topسیاسی

بر اساس اطلاعات اولیه، گروه مسلح دشمن از مرز جمهوری ارمنستان عبور کرده و نیروهای نظامی را ربودند

بر اساس اطلاعات اولیه، گروه مسلح دشمن از مرز جمهوری ارمنستان عبور کرده و سربازان را ربودند. به گزارش “نیوز ای ام” این مطلب در پیام کمیته تحقیق و تفحص جمهوری ارمنستان در خصوص پرونده گمراهی 2 نظامی ارمنی آمده است.

“هاروتون هواگیمیان و کارن قازاریان سربازان یگان نظامی وزارت دفاع جمهوری ارمنستان در 26 می ساعت 6:30 بعد از ظهر با دستگاه خودروی “کاماز 43114″ مواد غذایی را به یکی از مواضع رزمی واقع در جهت جنوب شرقی پاسگاه امنیتی همان یگان منتقل کردند، پس از آن هنگام بازگشت از موقعیت، ارتباط با آنها قطع شد. در نتیجه عملیات جست و جو، خودرو در مسیر منتهی به موقعیت رزمی، در منطقه پشت مواضع نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان با موتور روشن کشف شد. تفنگ AK-74 در ماشین پیدا شد، اما دو سرباز پیدا نشدند.”

بر اساس اطلاعات اولیه، گروه مسلح دشمن از مرز جمهوری ارمنستان عبور کرده و نیروهای نظامی را ربودند.

با عنایت به اینکه داده‌هایی حاوی ویژگی‌های اعمال مجرمانه عبور غیرقانونی از مرز دولتی جمهوری ارمنستان، ربودن سربازان، انتقال بر خلاف میل آنها یا نادیده گرفتن میل آنها توسط سربازان نیروهای مسلح آذربایجان وجود دارد. در دایره بازپرسی پادگان نهم اداره اصلی بازپرسی نظامی کمیته تحقیق و تفحص جمهوری ارمنستان، ماده 191 جزء 2 بندهای 1، 5، 6، 9 ماده 469 جزء 3، 2 با توجه به ویژگی های بند 1، دادرسی کیفری آغاز شده است.

اقدامات گسترده عملیاتی و شواهدی لازم به منظور روشن شدن کامل شرایط عبور غیرقانونی از مرز توسط نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان و ربوده شدن سربازان در حال انجام است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا