Topاجتماعی

زنان نیز به خدمت اعزام خواهند شد. سیستم خدمت سربازی داوطلبانه-اجباری معرفی شده است

قرار است نظام سربازی داوطلبانه-اجباری برای نمایندگان زن معرفی شود. به گزارش “Radar.am” سورن پاپیکیان، وزیر دفاع ارمنستان، پیش نویس قانون “خدمت سربازی و وضعیت سربازان” را به کمیسیون دائمی دفاع و امنیت مجلس ملی ارائه کرد.

وی گفت: “برای شهروندان زن بسیار مهم است که با مردان احساس برابری کنند، از جمله در هنگام دفاع از سرزمین مادری. ما همیشه در مورد حقوق زنان صحبت می کنیم که بیشتر در مورد حمایت از ضعیفان است، اما من فکر می کنم زنان قوی تر هستند.”

خدمت سربازی برای مدت 6 ماه برنامه ریزی شده است.

در صورت انقضای مهلت 6 ماهه سربازی اجباری یا ترخیص پیش از موعد به دلیل شرایط بهداشتی، حق الزحمه تعلق می گیرد که قرار است در صورت خدمت کامل به مدت 6 ماه مبلغ 1 میلیون درام تعیین شود.

در صورت تکمیل کامل خدمت یک میلیون درام حق الزحمه تعلق می گیرد و در صورت ترخیص پیش از موعد به دلیل مشکلات سلامتی به 6 ماه تقسیم و در ماه های خدمت واقعی ضرب می شود.

این پروژه نتیجه مثبت گرفت و در دستور کار جلسات عمومی مجلس ملی ارائه خواهد شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا