Topسیاسی

میرزویان در مورد سازمان پیمان امنیت جمعی: “چیزی اعلام نکردن بهتر از بیان کردن چیزی است که سخنان باکو را مشروعیت می بخشد”

سازمان پیمان امنیت جمعی همواره اعلام کرده است که همه چیز از طرف آنها برای اعزام ماموریت به ارمنستان آماده است، اما طرف ارمنی پیش شرطی را برای ثبت واقعیت تجاوز تعیین می کند. چرا برای اولین بار در سه سال گذشته تصمیم گرفته شد که پیش شرط ها را نه برای دشمنان، بلکه برای قدرت ها و کشورهای دوست اعمال کنند، اگر تصمیم گرفتید در مورد پیش شرط ها صحبت کنید، چرا این پیش شرط ها در روابط ترکیه و ارمنستان به همین صورت اعمال نمی شود؟

به گزارش “نیوز ای ام” کریستینه واردانیان، معاون فراکسیون “ارمنستان” در جریان گزارش عملکرد بودجه سال 2022 مجلس ملی در این باره از آرارات میرزویان وزیر امور خارجه کشورمان سوال کرد.

آرارات میرزویان در پاسخ گفت: “ما این فرصت را داشتیم که موضع خود را به وضوح ارائه دهیم، آنچه شما گفتید، همچنین اغلب از سایر شرکای خود می شنویم که پیش شرطی برای اتخاذ آن تصمیم و غیره تعیین کرده ایم. هیچ پیش شرطی وجود ندارد، چیزی شبیه به این در تصمیم گیری پروژه وجود دارد. در ماه سپتامبر، قلمرو حاکمیتی جمهوری ارمنستان نقض شد، مرز نقض شد، با توجه به اینکه نیاز به اعزام ماموریت نظارتی وجود دارد. به نظر ما این باید حداقل واکنش ائتلاف نظامی که ما عضو آن هستیم باشد.

شرکای ما تاکنون نتوانسته اند چنین ادعایی داشته باشند. با عدم تجاوز به قلمرو حاکمیتی جمهوری ارمنستان در جریان تجاوز سپتامبر، مشخص می شود که گفتار آذربایجان مشروعیت می یابد. متحدان ما بهتر است هیچ اظهارنظری نکنند تا اینکه بیان کنند که صحبت در مورد آن را مشروعیت بخشد که اگر خط مرزی نباشد، سخت است کسی را محکوم کرد و گفت که چه کسی وارد خاک چه کسی شده است.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا