Topاجتماعی

بانک جهانی پیش بینی رشد اقتصادی ارمنستان را به 4.4 درصد افزایش داد (+تصویر)

بانک جهانی رشد اقتصادی ارمنستان را برای سال 2023 4.4 درصد پیش بینی کرده است. پیش بینی قبلی خود را 0.3 درصد افزایش داد. “آرمنپرس” از گزارش ماه ژوئن بانک جهانی “چشم انداز اقتصاد جهانی” در این باره مطلع می شود.

“آرمنپرس” از گزارش ماه ژوئن بانک جهانی “چشم انداز های اقتصادی جهانی” در این باره مطلع می شود. بانک جهانی رشد اقتصادی ارمنستان را 4.8 درصد در سال 2024 و 5 درصد در سال 2025 ارزیابی می کند.

در مورد کشورهای منطقه، طبق پیش بینی قبلی، این بانک پیش بینی آذربایجان را 0.6 درصد کاهش داد و رشد اقتصادی سال 2023 را تنها 2.2 درصد برآورد کرد. بانک جهانی رشد اقتصادی آذربایجان را در سال 2024 2.5 درصد و در سال 2025 2.6 درصد پیش بینی کرده است.

امسال بانک رشد اقتصادی مشابهی را برای گرجستان و در مورد ارمنستان – 4.4 درصد و در 2024 و 2025 – هر کدام 5 درصد پیش بینی کرده است.

در ترکیه، بانک جهانی رشد اقتصادی 3.2 درصد در سال 2023، 4.3 درصد در سال 2024 و 4.1 درصد در سال 2025 را پیش بینی کرده است.

گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی ماه ژوئن بانک جهانی پیش بینی می کند که رشد اقتصادی در منطقه اروپا و آسیای مرکزی در سال 2023 به 1.4 درصد خواهد رسید.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا