Topسیاسی

چگونه ارامنه از پل هاکاری عبور می کنند؟  ویدئو

حدود یک هفته است که ارامنه با خودروهای نیروهای حافظ صلح روسی از طریق پاسگاه آذربایجانی ها  در نزدیکی پل هاکاری از آرتساخ به ارمنستان و در جهت مخالف حرکت می کنند.

به گفته گئورگ میرزویان، نماینده مرکز همکاری با حافظان صلح روسیه، همه مسافران در  پاسگاه مرزی  آذربایجان بررسی می شوند.

هر روز حدود 28 نفر وارد آرتساخ   و از آن خارج می شوند، اینقدر جا در ماشین روس ها وجود دارد. این فهرست در مرکز همکاری با نیروهای حافظ صلح انجام می شود.

آذربایجان از عبور ارامنه از پاسگاه هاکاری از هر شخص   فیلمبرداری و نمایش می دهد و این  فیلمبرداری بدون اجازه مردم و با نقض  حقوق مردم انجام می شود.

نیروهای حافظ صلح روسی در تمام مدت، از جمله در پاسگاه  پل هاکاری، شهروندان ارمنی را همراهی کردند، هرچند که صلحبانان در فیلم های آذربایجان دیده نمی شوند.

به گفته گغام استپانیان مدافع حقوق بشر آرتساخ ، طرف آذربایجانی تلاش ویژه ای می کند تا نیروهای حافظ صلح روسی را در فیلم ها نشان ندهد. این برای تبلیغات است. واضح است که هدف آذربایجانی ها عدم مشارکت طرف روسیه یا صلیب سرخ در این روند است و می توانند به جهان خارج نشان دهند که مشکلی وجود ندارد و به اصطلاح “هم آهنگی ” در حال انجام است.

مدافع حقوق بشر آرتساخ خاطرنشان کرد که تا زمانی که مردم با همراهی طرف  ثالث از آن مسیر عبور کنند، تهدیدات روانی و فیزیکی وجود دارد. در آن شرایط، منطقی نیست که از باز شدن راهرو یا رفع محاصره  صحبت کنیم.

گغام استپانیان تاکید می کند که مردم برای رسیدن به بستگان خود با همراهی طرف  ثالث آماده عبور از پاسگاه  آذربایجانی هستند، اما این به هیچ وجه به معنای تحمل حضور آذربایجانی های مسلح در مرز ارمنستان و آرتساخ نیست.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا