Topسیاسی

خندانیان :آذربایجان با هدف قرار گرفتن بیشتر بر سر میز مذاکره، تلاش می کند رفتار تهاجمی تری نشان دهد

آرمنپرس. آذربایجان رفتار خود را تغییر نمی دهد و قبل و بعد از مذاکرات ارمنستان و آذربایجان، با هدف قرار گرفتن بیشتر پای میز مذاکره، تلاش می کند رفتار تهاجمی تری در میدان نشان دهد.
این مطلب را سرگیس خندانیان، رئیس کمیسیون دائمی روابط خارجی مجلس ملی در نشست خبری با خبرنگاران در مجلس ملی، با اشاره به تنش‌آفرینی اخیر در مرزها از سوی جمهوری آذربایجان گفت:
وی ادامه داد: با توجه به حادثه رخ داده در بخش یراسخ و به طور کلی تشدید درگیری اخیر نگران کننده است، به ویژه اینکه آنها به موازات تشدید روند مذاکرات پیش می روند.
خندانیان گفت: یک بار دیگر رفتار آذربایجان را می بینیم که قبل یا بعد از مذاکرات تلاش می کند رفتار تهاجمی تری در میدان نشان دهد و تلاش می کند بیشتر پای میز مذاکره قرار گیرد.
رئیس کمیته دائمی روابط خارجی مجلس ملی، هدف قرار دادن زیرساخت های غیرنظامی در یراسخ توسط نیروهای مسلح آذربایجان را مشخصه می داند.
خندانیان در پایان گفت: یک تیراندازی در جهت ساخت کارخانه ای بود که در آن سرمایه گذاری های آمریکایی وجود دارد و پروژه بسیار مهمی برای جمهوری ارمنستان است. فکر می کنم بیانیه وزارت امور خارجه بیانگر این نگرانی ها بود. این موضع ما را تغییر نمی دهد، ما درباره این حوادث صحبت می کنیم و می دانم که هیئت غیر نظامی اتحادیه اروپا نیز این موارد را ثبت می کند و به طور منظم به کشورهای عضو در مورد مشاهدات اطلاع می دهد. من فرض می‌کنم حادثه دیروز را هم مشاهده کرده‌اند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا