Topسیاسی

ماروکیان : آذربایجان از سرویس امنیت فدرال روسیه می خواهد که جاده مغری را نظارت کند

نقطه شروعی وجود دارد که حاکمیت ارمنستان باید در رابطه با هر جاده باز و برنامه ریزی شده در آینده که از قلمرو مستقل ارمنستان می گذرد، عمل کند. این غیر قابل مذاکره است. ادمون مروکیان سفیر دارای وظایف ویژه در گفت و گو با تلویزیون عمومی با اشاره به جاده مغری که آذربایجان را به نخجوان متصل می کند، به این موضوع اشاره کرد.
در مورد سند 18 آبان، منطق آن زمان به این صورت بود: طرف ارمنی راه را باز می کند، به آذربایجان فرصت می دهد تا با نخجوان ارتباط برقرار کند و طرف روسی باید بر تعهد فرضی ما کنترل داشته باشد. سازوکارهای نظارتی متفاوت است و توافق نهایی در مورد آنها وجود ندارد، به همین دلیل اظهارات مختلفی وجود دارد.
واضح است که آذربایجان می خواهد سرویس امنیت فدرال روسیه نظارت کند، پس چه می شود؟ آنچه در بیانیه 9 نوامبر آمده تعبیر آذربایجانی دارد. نظر واقعی همان چیزی است که گفتم. وی در ادامه گفت که مرزبانان و خدمات گمرکی ما در آنجا خواهند بود. و تعبیر آذری این است که شما باید راه بدهید و با آن برخورد نکنید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا آذربایجان همچنان بر موضوع «کریدور زنگزور» در مذاکرات پافشاری می کند؟ گفت : طرف ارمنی هرگز در مورد چنین سوالی صحبت نکرده و هرگز در مورد آن بحث نخواهد کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا