Topاقتصادی

واهه هوانیسیان: “ارمنستان یکی از کشورهای پیشرو با توزیع متناسب ثروت می باشد”

شاخص جینی ارمنستان که تناسب توزیع ارزش ایجاد شده در کشور را بین گروه های مختلف جمعیتی مشخص می کند، در سال 2021 0.27 بود. به گزارش “نیوز ای ام” این مطلب را واهه هوانیسیان وزیر دارایی ارمنستان در جلسه بررسی گزارش عملکرد بودجه سال 2022 در جلسه مجلس ملی بیان کرد.

به گفته وی ضریب جینی شاخص مهمی است، اگرچه در ارمنستان زیاد در مورد آن صحبت نمی شود. “این تناسب توزیع ارزش ایجاد شده در کشور بین گروه های مختلف جامعه را مشخص می کند.”

اگر شاخص نزدیک به صفر باشد، ثروت به تناسب توزیع می شود، اگر شاخص نزدیک به یک باشد، به شدت نامتناسب است. ارمنستان در میان پایین ترین کشورها با این شاخص قرار دارد. در سال 2021، این شاخص 0.27 بود. برای مقایسه، باید تاکید کنم که شاخص گرجستان 0.34، سوئد – 0.28 و فرانسه – 0.30 است.

هوانیسیان گفت: “شاخص “کشش فقر” نیز شاخصی به همان اندازه مهم است که نشان می دهد افزایش یک درصدی تولید ناخالص داخلی چقدر بر سطح فقر تأثیر می گذارد. بنابراین تحلیل شاخص های سال های گذشته نشان می دهد که افزایش یک درصدی تولید ناخالص داخلی منجر به کاهش یک درصدی فقر می شود. اطمینان دارم که پس از انتشار شاخص فقر در سال 2022 کاهش شاخص های فقر را ثبت خواهیم کرد.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا