Topسیاسی

آلکسانیان : نیروهای حافظ صلح از عملکرد روان لاچین اطمینان ندارند و پرچم آذربایجان را نیز همراهی می کنند

news.am : تنها کافی نیست که نیروهای حافظ صلح روسیه عملکرد بی وقفه کریدور لاچین را تضمین نکنند، یک چیز دیگر همراه با پرچم آذربایجان در نزدیکی پل هاکاری است. این را وهاگن آلکسانیان، نماینده فراکسیون «قرارداد مدنی» در گفت‌وگوی تلویزیونی گفت.
آلکسانیان گفت: بزرگترین مشکل این است که یک پاسگاه آذربایجانی در کریدور لاچین وجود دارد که باید تحت کنترل روسیه می بود و سپس روس ها آذربایجانی ها را برای نصب پرچم همراهی می کنند. بر اساس سند 9 نوامبر، آن ایست بازرسی نباید آنجا می بود و روسیه باید ترافیک بدون وقفه را از طریق آن کریدور زیر نظر می گرفت. به طور کلی سوالات زیادی در رابطه با نیروهای حافظ صلح روسیه داریم که یکی از آنها اضافه شد.
وی گفت : قابل مشاهده است که پیشرفت در مذاکرات پیمان صلح وجود دارد، بدیهی است که در نقاط ژئوپلیتیکی خاص، جایی که مذاکرات پیش می رود، نارضایتی وجود دارد و به طور کلی نیروهایی وجود دارند که علاقه ای به حل مناقشات ارمنستان ندارند و باعث ایجاد تنش سیاسی داخلی در ما می شوند. این یک واقعیت بسیار ساده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا