Topسیاسی

پل گاوان: در راهروی لاچین نه رفت و آمد آزاد و نه امن وجود دارد

پل گاوان، گزارشگر نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد “تضمین دسترسی آزاد و ایمن از طریق کریدور لاچین”، اعلام کرد که در مورد روابط ارمنستان و آذربایجان صحبت نخواهد کرد، بلکه در مورد مسدود کردن کریدور لاچین صحبت خواهد کرد.
وی به عنوان بخشی از تحقیقات در کریدور لاچین از ارمنستان بازدید کرد، اما دعوتنامه ای از آذربایجان دریافت نکرد، به گفته وی، از ورود او به کریدور لاچین منع شد، که با ادعای آذربایجان مبنی بر اینکه هیچ مانعی برای دسترسی به کریدور لاچین وجود ندارد، تناقض دارد.
گاوان گفت: نتیجه ای که من کردم این است که در کریدور لاچین نه رفت و آمد آزاد و نه امن وجود دارد.
نماینده مجمع پارلمانی شورای اروپا با اشاره به استفاده از سخنان تنفرآمیز و تهدید از سوی رهبری عالی آذربایجان، مصادیق روشنی را ارائه کرد و خاطرنشان کرد که چنین سخنانی کاملا غیرقابل قبول است.

این نماینده رعایت مفاد بیانیه های سه جانبه را ضروری دانست.
وی تاکید کرد که باید یک گروه حقیقت یاب به قره باغ کوهستانی اعزام شود.
وی از ارمنستان و آذربایجان خواست به اسناد شورای اروپا در مورد حمایت از حقوق اقلیت ها بپیوندند.
یادآور می شود، پل گاوان در یک ماموریت حقیقت یاب به ارمنستان سفر کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا