Topاقتصادی

در نیم سال یک میلیون گردشگر از ارمنستان دیدن کردند

کمیته گردشگری وزارت اقتصاد ارمنستان تعداد بازدیدهای توریستی از ارمنستان در ژوئن 2023 را ارائه کرد.
199 هزار گردشگر در ژوئن 2023 – بهترین داده های آماری در مقایسه با سال های گذشته (2022 – 130 هزار، 2019 – 154 هزار گردشگر).
1 میلیون بازدید گردشگر در نیم سال که 30 درصد بیشتر از ارقام مربوط به مدت مشابه در سال 2019 است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا