Topاقتصادی

بر اساس پیش بینی بانک توسعه آسیایی، تولید ناخالص داخلی ارمنستان در سال 2023 6.5 درصد رشد خواهد کرد

بانک توسعه آسیایی پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی ارمنستان را در سطح 6.5 درصد در سال 2023 حفظ کرد. به گزارش “نیوز ای ام” این مطلب در بررسی اقتصادی جولای جاری بانک آمده است.

بر اساس داده های این بانک، تورم در ارمنستان و همچنین در کشور همسایه گرجستان به میزان قابل توجهی در حال کاهش است. در ژوئن 2022، 10.3 درصد بود و در ژوئن 2023، برای اولین بار از سال 2017 منفی بود (-0.5 درصد).
در نتیجه، بانک مرکزی ارمنستان نرخ بهره اصلی را برای اولین بار در یک سال کاهش داد و از 10.75 درصد به 10.5 درصد افزایش داد. به طور کلی، بانک انکشاف آسیایی انتظار دارد تورم در منطقه قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی از 10.6 درصد به 7.8 درصد کاهش یابد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا