Topسیاسی

نماینده وزارت امور خارجه : فشار بین المللی بر آذربایجان در حال افزایش است. تحولات مثبتی داریم

است. تحولات مثبتی داریم
news.am : وزارت امور خارجه به صورت روزانه درگیر پاسخگویی به این مشکل است، ما وظیفه داریم از طریق بازدید نمایندگان جامعه جهانی وضعیت را در صحنه نشان دهیم تا به آنها گزارش دهند. پایتخت‌ها و مقر سازمان‌های بین‌المللی درباره بسته شدن کریدور لاچین، اطمینان حاصل کنند که این کریدور برای نوعی حرکت بشردوستانه به روی هر کسی بسته است. داویت کنیازیان، رئیس اداره سیاست های چندجانبه و همکاری های توسعه وزارت امور خارجه، در گفتگو با خبرنگاران در کورنیدزور به این موضوع اشاره کرد.
وی افزود: این از جهت نشان دادن نادرست بودن اظهارات آذربایجان مبنی بر باز بودن کریدور، عدم اجرای تعهدات الزام آور قانونی خود که توسط حقوق بشردوستانه بین المللی و تصمیمات شناخته شده دیوان بین المللی دادگستری تعریف شده است، بسیار مهم است. وی با اشاره به اینکه امروز کارمندان دفتر ارمنستان سازمان ملل متحد به کورنیدزور اسکورت شدند تا با چشمان خود ببینند که راهروی لاچین بسته شده است، گفت: ما انتظارات زیادی داریم که فشار جامعه جهانی بر آذربایجان فرصتی برای باز کردن کریدور لاچین و اجازه ورود کالاهای بشردوستانه موجود در اینجا به قره باغ کوهستانی و به دنبال آن کالاهای دیگر را فراهم کند. از این نظر، ما تحولات مثبتی داریم، اظهارات بسیاری قبلاً از سوی اتحادیه اروپا، شورای اروپا، سازمان ملل متحد، کشورهای شریک بیان شده است، این موضوع به طور گسترده در رسانه های بین المللی پوشش داده شده است. تعدادی از سازمان های بین المللی حقوق بشر بیانیه هایی صادر کرده اند. ما همچنان به کار خود برای تقویت فشار جامعه جهانی بر آذربایجان برای رسیدن به هدف خود که منحصراً بشردوستانه است، ادامه می دهیم. هدف ارمنستان منحصرا تضمین دسترسی بشردوستانه است. ما هدف دیگری را دنبال نمی کنیم و این باعث تقویت مواضع ما در مذاکرات می شود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا