Topاجتماعی

کتب درسی مدارس دیاسپورا به صورت الکترونیکی نیز موجود است

تعدادی کتابچه راهنمای آموزشی و کتاب درسی نیز به صورت الکترونیکی برای مراکز آموزشی ارمنی در دیاسپورا موجود است.
با حمایت وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ جمهوری ارمنستان برای سازماندهی تهیه کتاب های درسی و سایر مواد آموزشی به طور کارآمدتر و در دسترس تر در دیاسپورا تاکنون 56 جزوه آموزشی و کتاب درسی در فرمت pdf و همچنین 6 ماده آموزشی به صورت الکترونیکی به منظور ارتقای کیفیت آموزش در مراکز آموزشی کشور منتشر شده است.
این ادبیات در بخش «منابع» پلتفرم راه‌اندازی شده توسط مرکز ملی فناوری‌های آموزشی در لینک زیر موجود است: https://lib.armedu.am/category/66.
دفترچه ها و کتاب های درسی با توافق دوجانبه با تعدادی از انتشارات ارمنستان قرار داده شد.

پایگاه داده به طور مرتب غنی می شود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا