Topاجتماعی

در قره باغ کوهستانی 8 بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند که حال 4 نفر از آنها وخیم است

80 بیمار در مرکز پزشکی جمهوری خواه وزارت بهداشت قره باغ کوهستانی تحت درمان بستری هستند.

به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان در بیانیه وزارت بهداشت قره باغ کوهستانی آمده است: “8 بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند که حال 4 نفر از آنها وخیم است”.

همچنین گزارش شده است که هم اکنون 30 کودک در واحد درمانی “آرویک” تحت درمان بستری هستند و 8 کودک در بخش نوزادان و در بخش مراقبت های ویژه هستند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا