Topسیاسی

تبلیغات ترکیه به نفع سیاست اشغالگری آذربایجان

ترکیه در سیاست اشغالگری برادر کوچکتر خود به آذربایجان کمک می کند و از آن حمایت می کند، این کمک نه تنها صرفا نظامی، بلکه ماهیت تبلیغاتی نیز دارد. به همین منظور، جمعی از نمایندگان رسانه های گروهی ترکیه از سرزمین اشغالی قره باغ کوهستانی در نتیجه جنگ 44 روزه بازدید خواهند کرد.

به گزارش نیوز ای ام به نقل از رسانه های گروهی، بازدیدی از شهر باستانی ارمنی شوشی نیز انجام خواهد شد.

لازم به یادآوری است که ترکیه در جنگ 44 روزه از جمله با مشارکت مزدوران خاورمیانه در جنگ شرکت کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا