Topاجتماعیسیاسی

سرژ تانکیان از گروه Imagine Dragons خواست کنسرت برنامه ریزی شده در باکو را لغو کنند

سرژ تانکیان، نوازنده گروه System Of A Down، از گروه Imagine Dragons می خواهد کنسرت برنامه ریزی شده برای 2 سپتامبر در باکو را لغو کنند.
تانکیان در پست اینستاگرامی خود نوشت: چند ماه پیش، متوجه شدم که Imagine Dragons کنسرتی را در باکو، آذربایجان در 2 سپتامبر برنامه ریزی کرده است. من مطمئن بودم که آنها نمی دانستند که رژیم دیکتاتوری آذربایجان 120000 نفر را در قره باغ کوهستانی گرسنه می کشد، که لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان سابق دادگاه کیفری بین المللی، اکنون آن را نسل کشی می نامد. از این رو از طریق نمایندگان نامه ای به آنها فرستادم و از آنها خواستم در برگزاری کنسرت خود در آذربایجان تجدید نظر کنند تا کمکی به توجیه اقدامات رژیم دیکتاتوری نشود.
هیچ پاسخی دریافت نشد. بدون پاسخ. با بدتر شدن بحران انسانی در قره باغ کوهستانی، با قحطی که قبلاً ثبت شده است، من ناگزیر هستم که این نامه و تحقیر آنها را نسبت به این فاجعه انسانی منتشر کنم. شاید آن‌ها احساس می‌کردند که موظف قانونی برای اجرا دارند، شاید هم اهمیتی نمی‌دادند. من در تمام عمرم مدافع به رسمیت شناختن نسل کشی بوده ام و همیشه گفته ام که باید برای رژیم ها یا منکران نسل کشی بهایی پرداخت شود. انتظار نسل کشی دیگری از سوی آذربایجان است و در حالی که این اتفاق می افتد، آنها از اجرای گروه آمریکایی لذت می برند.
سرژ تانکیان همچنین پیوندی به مجموعه امضایی به اشتراک گذاشت که با آن مردم می توانند مخالفت خود را با کنسرت Imagine Dragons در باکو ابراز کنند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا